top of page

Intensive General English course

Англи хэлний дүрмээ цэгцэлж, ур чадваруудаа сайжруулж, давхар IELTS,IBT шалгалтын талаар мэдлэгээ тэлэх боломжийг энэхүү сургалт танд олгоно.

Англи хэлний түвшин IELTS-н сургалтанд суух гэхээр хангалттгүй санагдаад, энгийн түвшин ахиулах сургалтанд суухаар олон цагаар дүрэм үзээд, цаг хугацаа мөнгөний гарз болох гээд байвал уг сургалт танд тохирно.

1_zgFXqZvUuTSzbaANvoUpwQ.png

Манай сургалтанд сууснаар дунд шат хүртэлх

  • хэлзүйн дүрмийн мэдлэгээ цэгцлэх,

  • өгүүлбэрүүдийн төрлүүдийг ялган таньж,

  • clause-уудыг зөв хэрэглэх,

  • IELTS-н шалгалтын талаар ерөнхий ойлголтыг авч, гол анхаарах зүйлсийг сурч мэдэн дараагийн шатны сургалт болох IELTS-н тактик заах сургалтанд үргэлжлүүлэн суух боломжтой болно.

БАГШ

TESOL/Teaching English of Speakers of Other Language/ зэрэгтэй, туршлагатай багш нар

АНГИ ДҮҮРГЭЛТ

10-15 оюутан

ХИЧЭЭЛЛЭХ ЦАГ

Долоо хоногт 2 өдөр, тус бүр 2 цаг

ҮРГЭЛЖЛЭХ ХУГАЦАА

9 долоо хоног

Үнэ төлбөргүй үзүүлэх хичээл сар болгоны 3 дахь 7 хоногийн Баасан гараг - Бүртгүүлэх

bottom of page