top of page

GAPE -

Олон улсын мэргэжлийн боловсролын хүрээлэн

GAPE study room

Дэлхийн түвшний шаардлага хангасан хөтөлбөр

Бид олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн хөтөлбөрийг чанарын өндөр түвшинд эх орондоо суралцахыг урьж байна. 

Эх орондоо суралцахаас гадна, гадаад улс руу шилжин суралцах боломжтой - Их Британи, АНУ, Австрали болон Сингапур.

Дэлхийн түвшний шаардлага хангасан хөтөлбөр

Бид олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн хөтөлбөрийг чанарын өндөр түвшинд эх орондоо суралцахыг урьж байна. 

Эх орондоо суралцахаас гадна, гадаад улс руу шилжин суралцах боломжтой - Их Британи, АНУ, Австрали болон Сингапур.

Яагаад GAPE-д суралцах ёстой вэ?

GAPE classroom

Таатай тохилог орчин

Чанартай боловсролыг бид олгоно

Бүх хөтөлбөрүүд чанарын стандартаар баталгаажсан

GAPE classroom

Эцэг эхчүүдэд

Таны хүүхдэд тохирох хөтөлбөрийг бид зөвлөе.

GAPE's ACCA programme
bottom of page