top of page

Мэргэжлийн тасралтгүй боловсрол

Онлайн Бизнес Ур чадварын сургалтууд

Eduzuu ухаалаг шийдэл нь танд чанартай суралцах туршлагыг өгөх болно.

Хүлээн зөвшөөрөгдсөн

CPD, ILM, IIRSM, IATP or ROSPA зэрэг олон улсын байгууллагуудад хүлээн зөвшөөрөгдсөн

Pedestrians from an Ariel View
Virtual Team Meeting

Цахимаар 

Гэрээсээ, ажлаасаа, хүссэн газраасаа суралцах боломжтой

Оролцоог хангасан

Амьд зураг, анимэшн, видео хичээл гэх зэрэг олон төрлөөр суралцагчийг оролцуулж сургана

Open Book
bottom of page