top of page

АССА буюу ОУМНБ хөтөлбөр

Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн ирээдүйд бэлэн санхүүгийн мэргэжилтэн болохыг хүссэн мэргэжилтнүүд

АНУ-МНБ хөтөлбөр

Хамгийн нэр хүндтэй мэргэшсэн цолын эзэн болохыг хүссэн мэргэжилтнүүд

Step-Up хөтөлбөр

Монголд 1 жил, Их Британи эсвэл Австрали улсад 2 жил суралцан бизнес, нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн чиглэлээр бакалаврын зэрэг эзэмших хөтөлбөр

IELTS 

хөтөлбөр

IELTS шалгалтыг амжилттай өгөн хүссэн оноогоо авах зорилготой хүмүүст зориулсан

print MRD_8546.jpg
bottom of page