GAPE - USCPA

Америкийн Мэргэшсэн Нягтлан Бодогч мэргэжлээр эх орондоо суралцах таатай боломж Монгол залуус бий.

English for USCPA: Academic -9 долоо хоногProfessional Foundation for USCPA 2 сарNASBA бүртгэлийн хураамж Ном сурах бичиг, хичээлийн иж бүрэн материалОнлайн 24/7 платформ (18 сарын хугацаатай)Танхимын сургалт, зөвлөгөө, чиглүүлэлт

Долоо хоногт 2-3 удаа сургууль дээр ирж сургалтанд хамрагдана. Ажлын өдрүүдэд 18.30-21.00; Бямба гаригт 9-12 эсвэл 13-16 цагт хуваарийн дагуу хичээллэнэ.

Видео танилцуулга:

Америкийн Мэргэшсэн Нягтлан Бодогч буюу US CPA /Certified Public Accountant/.

Шалгалт өгөх ерөнхий шаардлагууд:

Шалгалтын зөвлөмж

СРА-ийн 4 шалгалтын нэг болох АУДИТ шалгалтын талаар дэлгэрэнгүй ойлголтыг хүргэж байна.

СРА-ийн 4 шалгалтын нэг болох Санхүүгийн Бүртгэл ба Тайлагнал шалгалтын талаар дэлгэрэнгүй ойлголтыг хүргэж байна.