top of page
Program is over

English for ACCA/Accounting September - December

Sep 6, 2021 - Dec 10, 2021

  • 96Days
  • 27Steps

About

English for Accounting | Мэргэжлийн англи хэлний сургалт | АССА суралцах хэлний бэлтгэл ▪️Нийт 18 хичээл бүхий онлайн хичээл - Хичээл нийт 6 долоо хоног Даваа, Лхагва, Баасан гарагуудад онлайнд байршина. 8 дахь болон 17 дахь хичээл LIVE буюу шууд орно. Энэ нь үзсэнээ бататгах, багштайгаа амьд харилцаа үүсгэхэд чухал ач холбогдолтой. ▪️Видео хичээл, дасгал ажил, нэмэлт дасгал ажил, сургалтын материал, 600 нэр томъёо тайлбар, орчуулга ▪️Багш нартай харилцах боломж бүхий платформ: Group, Microsoft Teams ▪️12 хичээл нь Англи хэлний чадваруудыг олгоно ▪️6 хичээл нь НББ-ийн 6 салбарын нэр томъёо, хэрэглээ, АССА шалгалтанд хэрхэн Англи хэлийг оновчтой ашиглах талаар орно ▪️Хичээлийг Англи хэлний багш, АССА багш нарын хамтарсан баг хүргэнэ. ▪️Онлайн хичээлд нэвтрэх эрх 3 сар нээлттэй хадгалагдана.

You can also join this program via the mobile app. Go to the app

Instructors

Price

Free

Share

bottom of page