top of page

English for ACCA /Terms & Explanation/ 2024

  • 105Days
  • 7Steps

About

English for Accounting | Мэргэжлийн англи хэлний сургалт | АССА суралцах хэлний бэлтгэл ▪️Нийт 6 хичээл бүхий онлайн хичээл ▪️Видео хичээл, дасгал ажил, нэмэлт дасгал ажил, хичээлийн материал, 600 нэр томъёо тайлбар, орчуулга ▪️6 хичээл нь НББ-ийн 6 салбарын нэр томъёо, хэрэглээ, АССА шалгалтанд хэрхэн Англи хэлийг оновчтой ашиглах талаар орно ▪️Хичээлийг АССА хичээлийн багш зааж хүргэнэ. ▪️Онлайн хичээлд нэвтрэх эрх 3 сар нээлттэй хадгалагдана.

You can also join this program via the mobile app.

Instructors

Price

Free

Share

Already a participant? Log in

bottom of page