GAPE-FIA

Олон улсын мэргэшсэн нягтлан бодогч бэлтгэх хөтөлбөрөөр дээд боловсрол эзэмших гараагаа эхлэх боломжтой бөгөөд ингэснээр оюутнууд:

  • мэргэжлийн англи хэлийг өндөр түвшинд эзэмшинэ

  • АССА цол авахад шаардагдах шалгалтын шалгуурыг давна

  • Оксфорд Брүүкс Их Сургуулийн бакалаврын дипломыг хүртэнэ

  • Лондонгийн Их Сургуулийн мастерийн зэргийг хүртэх боломжтой болно.
1, 2 - р дугаар дамжааныхан, багш нарын хамт

Цонжин Болдог, 2018.08.311, 2 - р дугаар дамжааныхан, багш нарын хамт

2018.08.31


Манай оюутнууд өдөр бүр 10 цагаас 17 цаг хүртэл хичээл номоо хийн сургууль дээрээ өнгөрөөдөг ч хичээлээс гадуур үйл ажиллагаа тогтмол зохион байгуулагддаг.