GAPE - ACCA

АССА 12 сарын шалгалтанд бэлтгэх намрын сургалт

АССА 1 үе шат

Энэ үе шатанд мэргэжлийн бус оюутнууд суралцах ба дараах хичээлүүдээс сонгон суралцана:

 • Бизнес ба технологи/ Business and technology

 • Удирдлагын бүртгэл/ Management accounting

 • Санхүүгийн бүртгэл/ Financial accounting

Энэ шатны хичээлийн шалгалт on-demand буюу оюутны захиалгаар авдаг шалгалт.

GAPE сургалтын талаар:

Хичээллэх гараг: Долоо хоногт 2 удаа - ажлын өдөр орой, бямба гарагт

Хичээллэх хугацаа: 3-3.5 сар

Хичээлийн нийт цаг: 100 цаг + 2 мок шалгалт

Багш: АССА цолтой, тухай чиглэлээр мэргэшсэн багшлах баг бүрэлдэхүүн

АССА 1 дүгээр үе шат буюу Applied knowledge

АССА 2 дугаар үе шат буюу Applied skills

АССА 2 үе шат

Мэргэжлийн оюутнууд энэ үе шатаас суралцаж эхлэнэ:

 1. Бизнесийн эрх зүй/ Corporate and business law

 2. Гүйцэтгэлийн удирдлага/ Performance management

 3. Татвар/ Taxation

 4. Санхүүгийн тайлагнал/ Financial reporting

 5. Аудит ба баталгаажуулалт/ Audit and assurance

 6. Санхүүгийн удирдлага/ Financial management

Бизнесийн эрх зүй хичээлийн шалгалт on-demand буюу оюутны захиалгаар авдаг шалгалт.

Бусад хичээлийн шалгалт АССА албан ёсоор 3, 6, 9, 12 дугаар саруудад товлогдсон шалгалтын төвд авна.

GAPE сургалтын талаар:

 • Хичээллэх гараг: Долоо хоногт 2 удаа - ажлын өдөр орой, бямба гарагт

 • Хичээллэх хугацаа: 3-3.5 сар

 • Хичээлийн нийт цаг: 100 цаг + 2 мок шалгалт

 • Багш: АССА цолтой, тухай чиглэлээр мэргэшсэн багшлах баг бүрэлдэхүүн

АССА 3 үе шат

Applied skills шатыг дүүргэсэн оюутнууд Strategic Professional үе шатны хичээлээс 4 -ийг үзэж шалгалтыг нь амжилттай давснаар шалгалтын шалгуурыг давна.

 1. Стратегийн бизнесийн манлайлагч/ Strategic business leader - заавал үзэх/compulsory

 2. Стратегийн бизнесийн тайлагнал/ Strategic business reporting - заавал үзэх/compulsory

 3. Ахисан шатны Санхүүгийн удирдлага/ Advanced financial management

 4. Ахисан шатны Аудит ба баталгаажуулалт/ Advanced audit and assurance

 5. Ахисан шатны Татвар/ Advanced taxation

 6. Ахисан шатны Гүйцэтгэлийн удирдлага/ Advanced performance management

3-6 -аас сонголтоор 2 хичээлийг сонгоно.

Шалгалтыг АССА албан ёсоор 3, 6, 9, 12 дугаар саруудад товлогдсон шалгалтын төвд авна.

GAPE сургалтын талаар:

 • Хичээллэх гараг: Долоо хоногт 2 удаа - ажлын өдөр орой, бямба гарагт (SBL хичээлийн хувьд 3 удаа)

 • Хичээллэх хугацаа: 3-3.5 сар (SBL хичээлийн хувьд 4 сар)

 • Хичээлийн нийт цаг: 100 цаг + 2 мок шалгалт (SBL хичээлийн хувьд 120 цаг)

 • Багш: АССА цолтой, тухай чиглэлээр мэргэшсэн багшлах баг бүрэлдэхүүн

АССА 3 дугаар үе шат буюу Strategic professional

Сургалтын бүртгэл

АССА хичээл, бүртгэл, PER гэх мэт илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг https://www.accaglobal.com/gb/en/student.html авна уу?

Мөн АССА-тэй өөрийн бүртгэлийн талаар холбогдохыг хүсвэл:

АССА Connect110 Queen StreetGlasgow G1 3BXUnited KingdomУтас: +44(0) 1415822000И-мэйл: info@accaglobal.com

GAPE-д бүртгүүлж суралцах талаар холбогдохыг хүсвэл:

GAPE AcademyCity tower, F5 Door 501Sukhbaatar districtUlaanbaatarMongoliaУтас: +976-11337788И-мэйл: infogape88@gmail.com